Trendrapport Cloud & DevOps 2021

Microsoft logo

Het Devoteam – Cloud & DevOps trendrapport 2021 – is een jaarlijks visierapport van Devoteam, waarin je de 7 belangrijkste trends op het gebied van Cloud, DevOps en Automatisering vindt.

De 7 trends:

 • CI / CD is a commodity
  Het werk van een DevOps engineer bestond vaak uit het creëren van complexe integraties van verschillende stappen in de pipeline. Tegenwoordig wordt veel functionaliteit vaak standaard geleverd in platforms als GitHub, GitLab en Azure DevOps. Wat is de impact hiervan op de mensen, processen en technologie van een organisatie?
 • Je hebt niet maar een Cloud
  Hoeveel Clouds gebruikt jouw organisatie? Vroeger gebruikte je waarschijnlijk alleen Azure, Google of AWS. Tegenwoordig is dit anders. Multi-Cloud strategieën worden steeds populairder en de horizon van Coud mogelijkheden breidt zich uit. Welke impact heeft dit op jouw organisatie? En hoe reageer je als organisatie hierop?
 • Automation of infrastructure: infrastructure-as-code
  De opkomst van Cloud platforms maakt het mogelijk om de manier waarop met IT-infrastructuur wordt omgegaan te veranderen. De volgende stap in automatisering is Infrastructure-as-code. Wil je hier meer over lezen? Een van de meest voor de hand liggende voordelen van het toepassen van infrastructuur-als-code is snelheid.
 • Docker is dood
  Containers zijn springlevend, maar de rol die Docker speelt wordt steeds kleiner en open source-initiatieven als CRI-O en Podman winnen terrein. Je kunt als organisatie altijd de keuze maken om te kiezen voor iets anders dan Docker. Benieuwd hoe?
 • It is not just Dev and Ops anymore
  Een van de DevOps-trends gaat over het op elkaar afstemmen van verschillende doelen binnen organisaties en het doorbreken van silo’s. Om dit te laten slagen, is meer nodig dan alleen Dev en Ops. Alleen een integrale aanpak van de bedrijfsvoering, waarbij meer aandacht wordt besteed aan cultuurverandering en minder aan technologie, zal succesvol zijn.
 • Worden wij, developers, weggeautomatiseerd?
  Het wegabstracteren van complexiteit vinden wij inspirerend. Tegenwoordig kan iemand zonder IT-kennis een applicatie bouwen. We zijn druk bezig om business requirements te verzamelen en slimme manieren te vinden om deze binnen een platform op te lossen. Worden wij, developers, weggeautomatiseerd?
 • Een gefragmenteerd intern Cloud lanschap
  Met het toenemende gebruik van Cloud zie je eigenlijk een vergelijkbare trend als bij de begintijd van internet. Veel organisaties beginnen met de Cloud, maar er is niet altijd een duidelijke strategie of roadmap voor het gebruik ervan. Wat is hiervan het gevolg?